زمان ما

حموم که نمیره هیچ..

تازه عه ماشین مرقــــزم میخواد!

والا تا ما یادمون میاد پسرا بودن که با کتک مینداختنشون تو حموم :)

/ 1 نظر / 6 بازدید