با خوم درگیرم!

خودمو هل دادم تو یه مسیری که هنوز نپذیرفتمش..

از دست دادن یه عضو خیلی سخته حتی اگر این عضو چیزی به اسم "عینک" باشه!حتی اگه جاندار نباشه وقتی بیش دو سوم عمرت رو باهاش گذرونده باشی یک تکه از وجودت خواهد شد!

نمیتونم با خودم کنار بیام..

/ 1 نظر / 8 بازدید
oos2re

سلام به سلامتی لیزر کردی یا لنز گذاشتی از لنز هیچ خاطره ی خوبی ندارم.همین دوهفته پیش عروسی دختر خالم بود که بخاطر لنز تبدیل به عزا شد. دختر خاله ما بجای عینک لنز میذاره شب عروسی و چشمش عفونت میکنه. و متاسفانه وسط عروسی راهی بیمارستان میشه و همچی به هم میخوره البته برای اینکه از دلش در بیاد چند شب بعدش که چشمش خوب شد دوباره یه چشنی میگیرن