دخدرای من

گذشت خیلی زودتر ازونی که فکرشو می کردم

یکی می گفت شکم ات رو به بالاست پسره

اون یکی میگفت شکم ات رو به پایینه پسره

یکی می گفت زشت شدی پسره

اون یکی می گعت خوشگل شدی پسره

یکی می گفت..

اما دخدر بودن.دو تا دخدر نازنین،عین دسته گل

بیست روز زودتر از موعد اومدن تو بغلم.

شش ماه گذشت از اومدنش شون.و هر روز بیشتر از دیروز خدا رو شکر میکنم بخاطر نعمت بزرگی ک بهمون داد

/ 0 نظر / 12 بازدید