نظر به شرط عقل!

یکی اومده نوشته دور هشت سال پیش به احمدی نژاد رای دادم رفسنجانی بیشتر اورد..

هفته ی بعدش رفتم به رفسنجانی دادم احمدی نژاد اورد..

چهار سال پیش به موسوی دادم احمدی نژاد اورد..

حالام میرم به روحانی میدم که قالیباف بیاره!!

.

نظرات مخالف به اندازه ی نظرات موافق برای من قابل احترامند به شرطی که با فکر باشند و اندیشه!از نظراتی که بدون هدف داده میشه برای خالی نبودن عریضه حالت تحمل بهم دست میده!!چطور یه ادم میتونه در عرض یک هفته از زمین تا اسمون نظر تغییر کنه؟!!

کاش یکم به ایرانمون فکر کنیم!

/ 2 نظر / 27 بازدید
BBjeeZ

salam khoobi????linkidamet chon webe ghashangi dari khoshhal misham be manam sar bezani[لبخند][چشمک]