شکر..

شکر..

که دلخوشیهایی داریم که به دل ناخوشیهامون افضلند..

/ 1 نظر / 25 بازدید
عاطفه

سلام عزیزم شکر[گل] بیچاره ایلیا همون که پست قبل نوشتین چه مادر بی مسئولیتی واقعا نمیدونم کسی که وقت بچه داری نداره و چیزی از مسئولیت مادری سردرنمیاره چرا بچه دار میشه