دختر کتابخوان من!!

نشسته کتابش رو پاره میکنه..میگم این هدیه ی بهراده ها ببینه اینطوری شده دیگه برات نمیخره...بقیه ی صفحه ها رو پاره میکنه بعدشم میره کتابی که باباش براش خریده میاره عین عابدزاده که توپو بغل میکرد بغلش میکنه و با یه لحن خاصی میگه باااااااابا!!

خیلی سخته در اوج انفجار یه ظاهر اخمو بخودت بگیری!!!

/ 2 نظر / 25 بازدید
مهسا

[قهقهه]

دریا

ای جونم! خدا برات حفظش کنه عزیزم