عاقبت تنهایی!

هرکس ساختن زندان انفرادی به کله اش زده ادم جالبی بوده و خوب میدانسته با ادمها چطور بازی کند!یعنی درست تر ان ست که بگویم میدانسته ادم بزرگترین دشمن خودش است.لازم نیست او را بزنند یا زیر شکنجه لت و پارش کنند.بهتر ای است که خودش را با خودش تنها بگذارند تا خودش دخل خودش را بی

/ 1 نظر / 21 بازدید
مهربانو

واقعا همین طوره...تاحالا از این جنبه نگاش نکرده بودم!