دلسوزی های نامادرانه!

چرا گردنش بازه؟

چرا لباسش کمه؟

چرا داروهاش زیاده؟

چرا همه رو باهم میدی؟

چرا دکتر نبردیش؟

چرا دکتر بردیش؟

چرا دکتر گیاهی نبردیش؟

چرا..

چرا..

چرا..

به اندازه ی همه عمرم طی دو روز گذشته چرا شنیدم!بخدا هر بچه ای قلقی داره قلقشم فقط وفقط دست مادرشه.هیچکس هم بچه رو بیشتر از مادرش دوست نداره!

کاش یاد بگیریم که ما نقشی در تصمیم گیری زندگی و تربیت بچه های مردم نداریم!

کاش..

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهربانو

این یکی از بزرگترین دغدغه های من وقت بچه دار شدنه!! نگرانممم...