برزخ

وقتی تصمیم میگیری بری با خودت فکر میکنی چطور اینروزها رو بگذرونی..هنوز نرفته دلت برای خونت برای اتاقت اشپزخونه ات حتی یاکریمای پشت پنجره ی اشپزخونت که کلی در طول روز حرصت میدن و دلت میخواد سر به تنشون هم نباشه تنگ میشه!

.

وقتی داری به روزهای اخر میرسی یاد رفتن که میفتی بغض گلوت رو میگیره..دلت برای همه ی لحظه های با هم بودن چای خوردن و گپ زدن گل و گردشها تنگ تر میشه!

تداعی کننده ی برزخه!

فاصله ی بین خانه ی خود و خانه ی پدری رو عرض کردم! 

/ 1 نظر / 21 بازدید
آرتیش

رسیدن بخیر خواهر کاملا درکت میکنم.....