عنوانی براش پیدا نکردم!

یک عدد شاه مملکت که ستمگر است و ظالم و دزد و غارتگر و ال و بل! فرار میکند با شصت و دو میلیون دلار!

یک عدد فرد! که هرجا سخن از اعتماد است نام محل کارش میدرخشد میرود از وطن با سه هزاااااااااااااار میلیارد دلار!

/ 1 نظر / 19 بازدید
آرتیش

نتیجه گیری:هم اونی که رفته و همینی که کم کم داره میره فقط و فقط به فکر غارت مملکت بودن و هرکسی هم که جاشون بیاد همین روش رو ادامه میده [کلافه] متاسفانه.............