اهدای زندگی

بزرگوارتر رئوف ترمهربانتر بخشنده تر با گذشت تر و..و.. از کسی که تمام سالهای جوونیش رو میگذاره به پای یه ادم دیگه کسی ست که تکه تکه وجود عزیزش رو تقدیم میکنه به چندین چند نفر!

خدایا به همه ی این ادما صبر و تحمل بده خیلی بیشتر از اونی که سهمشونه!

/ 1 نظر / 4 بازدید
مرضی

این اتفاق برای برادر شوهر 17 ساله ی من افتاد ..نمی دونی چقدرررررر سخت بود چقدر