قندانه

دارم همه جیبهای همسرم رو میگردم که لباسها رو بندازم تو ماشین لبسشویی..تو یکی از لباسها یه تیکه قند میبینم..برام سوال شد این اینجا چکار میکنه!!

بعدازظهر به همسر میگم این قنده چی بود تو لباست؟!میگه خونه ی مامانم مهمونشون رفت قند برداره بزرگ بودن با دندونش تیکه کرد بقیه اش رو انداخت تو قندون!! سرشو که برگردوند برش داشتم گذاشتم تو جیبم :))

/ 1 نظر / 21 بازدید