روشنفکر نما!

در یک گروه مادرانه مادری دلشکسته!عنوان کرد که خونه ی پدرشوهرش از همسرش خواسته تا پوشک دخترش رو عوض کنه و پدر شوهر به شدت باهاش برخورد کرده! و سوال کرده بود شما چه میکنید..

سیل عظیمی از مادران اومدند و صد در صد حق رو دادن به این مادر..در کنارش پدرشوهر شد ادم سنتی بی سواد بی فرهنگ عقب مونده و در موادری هم نفهم! و اکثرا پیشنهادشون هم این بود که فقط در حضور کسی از همسرتون نباید بخواهید که اینکار رو انجام بده

من و دوسه مورد از دوستان جانب داری کردیم..شدیم از گونه!! ی همان ادمهای عقب مانده و..تازه یکی از مامانا من رو پیرزن! و مادر دیگه رو بیمار ذهنی خطاب کرد..

من به شخصه هرگز اجازه ندادم همسرم حتی در محل هم حضور داشته باشه حتی اگر پسر هم میبود همین بود..حس میکنم مردها غروری دارند که نباید جریحه دار بشه..یعنی نه تنها در حضور دیگران بلکه در حریم خصوصی هم باید رعایت بشه!خب این نظر منه..خیلی ها هم مخالفند انگشت شماری هم موافق!اما مساله یه چیز دیگست که منو ازار میداد..

متاسفانه اون تجربه های بزرگترها که در قدیم از ان درس عبرت میگرفتند امروز تبدیل شده به افکار پوسیده! هر نظری که خلاف جوان ترها بدهند میشوند سنتی عقب مانده و غیره،نه اینکه در گذشته های دور تر پدرها و مادرها با پدرها و مادرهایشان اختلاف نداشتند،نه!فقط همیشه حرمت بزرگتر رو نگه میداشتند..

من هر چقدر هم که با این الفاظ خطاب بشم بازهم به توصیه مادربزرگم وقت حضور همسر کتری ام غل غل میکنه نظافت خونه  یک ساعت قبل از اومدن همسر به پایان میرسه لباسهامون ترو تمیز میشه و.. و مهم تر از همه اینکه سعی میکنم احترام بزرگتر رو در همه حال باید رعایت کنم حتی اگه نظرشون با من به اندازه ی یک دنیا فاصله داشت!

و حتما هم همه ی اینها را به دخترم خواهم اموخت..

/ 1 نظر / 8 بازدید