روزهای شاعرانه!

باران که میبارد...

صحبت از لطافت و پاکی ست!

همه عاشق میشوند و دلشان هوای همان پیاده روی معروف دو نفره میکند!

حس قشنگی ست..

قشنگ تر میشود وقتی فک کنی که یکی از همین روزهای عاشقانه را شاید! تو عاشقانه تر کرده باشی..

امروز برای سی و دومین بار تجربه اش کردم!

/ 4 نظر / 8 بازدید
آرتیش

تبریک [گل]

هیوا

چه عالی خوش به حالت حسودیم شد[چشمک]

oos2re

9 ماهه عقد کردیم هنوز نشده وقتی بارون میاد پیش هم باشیم دونفزی قدمی بزنیم بدجور به دلم مونده!