اینروزها

پر از خالی ام..

اینروزها

/ 2 نظر / 22 بازدید
غزل

از دیگران بپرسید : که یک شب چند روز طول میکشد ؟!… مطمئن باشید آنهایی که به شما میخندند آدمهای تنهایی نیستند !… وب قشنگی داری...به منم سر بزن.[گل]