!

این روزها!

با چشمهای بسته به صدای محمد نوری گوش میدهم تا..

زکات لحظه های زیبایی را که برایم افریده پرداخت کنم!

/ 1 نظر / 17 بازدید
آرتیش

کی؟[رویا]