گوشی

دارم گوشی سونی اریکسون گرامی رو خالی از اطلاعات میکنم..

نگاهش میکنم و یاد خاطرات چهارسال و نیمه مشترکمان میفتم!

راستش جز لحظات مضطربی که گاها باهم داشتیم خاطره ی چندانی ندارم..بخاطر دوربین با کیفتش عکسهای زیادی ازش برام به یادگار مونده ولی صدای زنگش قلبم رو ناخوداگاه میبرد روی تکرار!!!

جالب انگیز ترین قسمت اطلاعات این همدم نسبتا همیشگی اینه که در طی چهارسال و حدود شش ماه فقط!!! بیست و سه ساعت زمان مکالمه ثبت شده :)

/ 0 نظر / 29 بازدید