زنده باد ایران..

دیشب بازیهای هیجان انگیزی رو دیدیم..

اولیش بازی ایران برزیل که اوجش بود و باعث افتخار بعدیش هم بازی هلند اسپانیا که ناباورانه ا

از بین نزدیک به دومیلیون نفر فقط بیست و نه نفر نتیجه رو درست پیش بینی کرده بودند!!!که اونم شاید بعضیهاشون مثل من با دو سه خط در مسابقه شرکت میکردند و به الطبع نتیجه ها رو مختلف ارسال میکردند(شاید البته)

بعد از دیدن بازی کلی ذوقمند شدم به جهت اینکه اگه ایران از ارژانتین ده تا گل هم بخوره دیگه ابروریزیش از اینکه اسپانیا پنج تا گل بخوره بیشتر نیست!

این یعنی خوشبختی خودم رو در بدبختی(ناراحتی،عقب ماندگی،ضعف) دیگران میبینم..چیزی که همیشه نکوهشش میکردم!هرچقدر هم خودمون رو عاری از عادت بد بدونیم بعضی وقتها پیش میاد خواسته یا ناخواسته دچارش میشیم!

/ 0 نظر / 24 بازدید