در کنج دلم!

پرده ها رو کشیدم..

گوشیم بعد از سالها خاموشه..تلفنمم قطع

دلم میخواد در رو هم به روی همه ببندمم

تنهای تنها باشم..

/ 4 نظر / 17 بازدید
ساحل

دلم در خانه ای که تو خریدار ان بودی جا مانده است میشود پسش دهید لازمش دارم

ساحل

عزیزم خوشحال میشم سری به وبم بزنی

معصومه

تنهایی گاهی خوب و حتی لازمه!

آرتیش

نگرانت شدم گلم دوست داشتی باهم صحبت کنیم[قلب]