یارانه

امروز ثبت نام برای دریافت یارانه تموم شد..

طبق اخباری که شنیدیم ظاهرا اقایون وزرا انصراف دادنو فوتبالیستهای محترم به اتفاق ما!!

چه در دنیای مجازی چه واقعی هیچکس رو ندیدم که ذره ای برای اینهمه زیرنویس و پیام ازرش قایل شده باشه!

هر چی هم فکر میکنم ربطی بین خودمون و اقایون فوتبالیستو وزیر نمیبینم!

طی چهار سال گذشته نزدیک به چهل و دو میلیون خرج درمان کردیم..میتونستم با صدو چهل تومن خودمون رو بیمه تکمیلی یا اس او اس کنیم!

اعتراف میکنم که اشتباه کردم :(

/ 0 نظر / 7 بازدید